Az online fürdőjegyvásárláshoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek

Az online fürdőjegyvásárláshoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek

A jegy.aquaticum.hu online jegyértékesítési rendszer alkalmas események, rendezvények látogatására (a továbbiakban: esemény) és/vagy szolgáltatások igénybevételére jogosító jegyek (a továbbiakban: belépőjegy), valamint ezeket megtestesítő ajándékutalványok (a továbbiakban: ajándékjegy) (együttesen: termékek) online értékesítésére. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rögzíti az Aquaticum Debrecen Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által szervezett eseményekkel kapcsolatos, valamint a belépőjegyek és ajándékjegyek online értékesítésének és felhasználásának általános feltételeit. Az ÁSZF hatálya vonatkozik a Rendszer használatára, vásárlásra, illetve minden olyan elektronikus kereskedelmi ügyletre, amely e szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

 

I. Általános rendelkezések

1. A Szolgáltató által eladásra kínált jegyek vételárának teljesítésével a Szolgáltató és a Vevő (továbbiakban: Vevő) között adásvételi szerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben leírt feltételek szerint, a belépőjegyeket és egyéb termékeket a Szolgáltató értékesíti a Vevők részére.

 

2. A szerződés létrejötte előtt a Vevő a weboldalon a Regisztrációs felületen a "Fizetés" gomb megnyomása alkalmával check box segítségével kifejezetten elfogadja az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételeket. A termékek megvásárlásának feltétele, hogy a Vevő ezeket elfogadja, ellenkező esetben a felek között nem jön létre adásvételi szerződés.

 

3. A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az értékesítésre kerülő termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a weboldalon történt megjelenés időpontjától hatályos. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt vásárlásokat) nem érintik.

 

4. A weboldalon történő vásárlásra az ÁSZF-ben rögzített módon bárki (természetes és jogi személy) jogosult.

 

5. A weboldal használatához és az oldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes, az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben, az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint használhatja fel.

 

6. A vásárlás interneten kötött, de nem írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. Jelen dokumentum nem kerül elektronikusan iktatásra, későbbiekben nem kereshető vissza. A felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató, valamint a Vevő, mint felhasználó közötti, a vásárlás során megadott email címen történő kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül.

 

7. Az ÁSZF-től történő bármely eltérésről csak írásban lehet megállapodni mindkét fél aláírásával.

 

8. A Szolgáltató és a Vevő közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama a megvásárolt termék felhasználásának időpontjáig (azaz a megvásárolt belépőjeggyel, vagy ajándékjeggyel igénybe vehető szolgáltatás esetén az igénybevétel megkezdéséig) tart.

 

9. A termékekkel kapcsolatos részletek, az igénybe vehető szolgáltatások köre, valamint az eseményekkel kapcsolatos tudnivalók elérhetők a Szolgáltató https://aquaticum.hu internetes oldalán, vagy a jegyértékesítő rendszerben közvetlenül a termék leírásában.

 

10. A Szolgáltató kijelenti, hogy a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat vonatkozásában aláveti magát a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatainál mindenkor érvényben lévő etikai kódexről szóló szabályzat rendelkezéseinek.

 

11. Az igénybevett szolgáltatásért és az online jegyértékesítési rendszer megfelelőségéért a Szolgáltató felelős. Amennyiben a weboldal működésével, vásárlással kapcsolatosan kérdése van, jelezze elérhetőségeinken keresztül!

 

Rendezvény szervezőjének adatai:

Cégnév: Aquaticum Debrecen Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei park l.

Adószám: 11152266-2-09

Képviselője: Fazekas Lajos ügyvezető

Cégjegyzékszám: 09 09 002758

 

Elérhetőségek, ügyfélszolgálat:

Email: spa@aquaticum.hu

Postacím: 4032 Debrecen, Nagyerdei park l.

Telefonszám: +36 52 514 174 (munkanapon: 9.00-16.00 között)

Jegyértékesítő oldal: jegy.aquaticum.hu

 

II. Fogalmak

Jegyár: A belépőjegy és egyéb termékek ára a Vevő által kifizetett bruttó összeg, amely az ÁFA összegét is tartalmazza, ha az nem Áfa mentes.

 

Vevő: A Rendszerben elérhető jegyvásárlási felületen értékesítésre kínált Jegyeket ténylegesen megvásárló természetes vagy jogi személy.

 

Látogató: Az a természetes személy, aki a rendezvényen arra jogosultként részt vesz.

 

Rendszer: A Szolgáltató tulajdonában és üzemeltetésében lévő jegy.aquaticum.hu on-line jegyértékesítési rendszer alkalmas különböző rendezvényekre, valamint a Szolgáltató alapszolgáltatásaira igénybevételi jogosultságot biztosító belépőjegyek, bérletek és ajándékjegyek értékesítésének biztosítására.

 

Elektronikus számla szolgáltató: billingo.hu, üzemeltető: Octonull Kft. székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em., adószám: 25073364-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-198177

 

Online fizetési szolgáltató: BIG FISH Payment Services Kft. székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.; cégjegyzékszáma: 01-09-325828 – A Szolgáltató által külön szerződés alapján igénybe vett online fizetési szolgáltató.

 

III. Online vásárlás

1. A weboldal tartalmának megtekintéséhez és a jegyvásárlás elvégzéséhez regisztráció nem szükséges. A Vevő jegyvásárlásra jogosult amennyiben önkéntesen megadja adatait a „Pénztár” felületen. A Vevő az ÁSZF elektronikus úton való megkötésével vásárolhatja meg Jegyeket. A Rendszerben nem kerül értékesítésre olyan termék, amelyhez engedély szükséges.

 

2. A vásárlás során megadott adatok alkalmasak a Vevő azonosítására, a Szolgáltató nem ellenőrzi a megadott adatok valódiságát, a felhasználó életkorát, de tájékoztatja, hogy lehetnek olyan események, programok, ahol a részvétel egy adott feltétel teljesüléséhez, illetve életkor betöltéséhez kötött. A Vevő kijelenti, hogy az általa rögzített adatok a valósak, a vásárlás során rögzített téves, pontatlan, valótlan adatok miatt keletkező károkért a Szolgáltató kizárja a felelősségét.

 

3. A belépőjegyek szabadon átruházhatóak, kivéve ha a Szolgáltató az adott eseménnyel kapcsolatban ettől eltérően rendelkezik. Erről a Vevőket előzetesen tájékoztatja az eseményről szóló információs oldalon. Olyan események, programok esetében, ahol a belépőjegy névre szólóan kerül kiállításra, és azok nem átruházhatóak, a Szolgáltató jogosult a Vevő adatait a belépőjegy felhasználásakor (belépéskor) ellenőrizni.

 

4. A belépőjegyek felhasználása kapcsán jogviszony jön létre a rendezvényre belépő, a jegyet bemutató természetes személy és a Szolgáltató között. A jogviszonyra vonatkozó feltételeket a Szolgáltató weboldalán szabályzatok, házirend biztosításával határozhatja meg.

 

5. Online jegyvásárlás során rögzítendő adatok

  • Személyes adatok: Név, email cím, telefonszám
  • Számlázási adatok: Név, ország, irányítószám, város, utca, házszám
  • Kedvezményre jogosultság rögzítése (amennyiben az adott eseménynél ez biztosított)

 

6. A vásárlás csak akkor érvényes, ha a Vevő valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzített.

 

7. Amennyiben a belépőjegy kedvezményre jogosít (pl. Gyermek kedvezmény), illetve bizonyos felhasználói körre vonatkozik (pl. Nyugdíjas jegy), az online jegyvásárláskor a jogosultság megléte nem kerül ellenőrzésre. A beléptetés alkalmával a Szolgáltató jogosult ellenőrizni a belépőjegy felhasználójának kedvezményre való jogosultságát. A kedvezményt jogosulatlanul igénybe vevők belépését a Szolgáltató a beléptetéskor megakadályozhatja vagy a helyszínen kötelezheti a felhasználót a jegyárkülönbözet megfizetésére. Ilyen jellegű probléma esetén a jegy visszaváltására nincsen mód.

 

8. A Vevő rendelését a Szolgáltató indokolt esetben visszautasíthatja, ha valótlan vagy hiányos adatot rögzít, illetve a Rendszerrel való bármilyen visszaélés történik.

 

9. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért.

 

Vásárlás menete

1. A „Pénztár” felületen kérjük adja meg a vásárláshoz szükséges adatokat: Személyes adatok, Számlázási adatok, valamint ellenőrizze a kiválasztott jegytípusokat és a darabszámot.

 

2. Kérjük ellenőrizze a regisztrációs folyamat során megadott adatokat, majd fogadja el az ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit és kattintson a Fizetés gombra.

 

3. Ezt követően fizesse ki bankkártyával a kiválasztott jegyeket, a rendszer a Vevőt a választott fizetőeszköznek megfelelő fizetési rendszer honlapjára irányítja.

 

4. Sikeres fizetés után rendszerüzenetet küldünk e-mailben, mely tartalmazza a belépésre jogosító elektronikus jegyet, valamint a számlát is. Az elektronikus jegy kiszállítása nem lehetséges, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti.

 

5. A vásárlás a "Fizetés" gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

 

6. Internetes vásárlás esetén a Vevő megrendelését 48 órán belül vissza kell igazolni. A rendszer a sikeres fizetést követően gyakorlatilag azonnal, valós időben megküldi a Vevő részére az elektronikus visszaigazolást a vásárlásról. Ha a vásárlás időpontjától számított 1 órán belül nem érkezik meg a sikeres vásárlást visszaigazoló email a Vevő postafiókjába, jelezze a Szolgáltató ügyfélszolgálatán!

 

7. A rendszer a vásárlást visszaigazoló automatikus visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó esetleges károkért a felelősség a Vevőt terheli. Amennyiben bármilyen hibát észlel a tranzakció során, kérjük, vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.

 

8. A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat.

 

9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vevő megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a rendszerrel, vagy a jegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

 

10. A vásárlás elektronikus bizonylatait a Szolgáltató elektronikusan őrzi meg.

 

11. A weboldalon feltüntetett árakat a Szolgáltató határozza meg, a Jegyárak bruttó árak, melyek forintban értendőek és tartalmazzák a mindenkor érvényes ÁFA összegét. A jegyár tartalmazhat kezelési költséget is mely minden esetben külön feltüntetésre kerül a vásárlás folyamán.

 

12. A jegyvásárlással kapcsolatos számlát a Szolgáltató bocsátja ki, a számlákat elektronikus formában őrzi meg.

 

13. Vevő tudomásul veszi, hogy a számlaadatok utólag nem módosíthatóak. Az elektronikus számla pdf formátumú, a Szolgáltató által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum, amely megfelel a hatályos számviteli jogi előírásainak. Amennyiben hiba lépett fel a fizetés során, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat!

 

Elektronikus jegy

 

1. Az online vásárlás során a Rendszer minden jegyhez egyedi azonosítót generál.

 

2. A belépőjegy elektronikusan kerül megküldésre a Vevő email címére, a levél tartalmazza a vásárlás adatait, valamint a jegyet azonosító QR kódot. A rendezvényre való belépés feltétele a Jegyvásárló illetve Látogató jegyének azonosítása, mely történhet a QR kód bemutatásával illetve szükség esetén a regisztrált azonosításával (név és hozzá kapcsolódó város).

 

3. Kérjük, hogy a QR kódot a rendezvény helyszínén belépéskor mutassa be (akár elektronikusan akár papír alapon). A Jegyvásárló illetve Látogató felelőssége, hogy a hozzá tartozó, egyedi azonosítót tartalmazó igazolást bemutassa. A Jegyvásárló, mint fogyasztó tudomásul veszi, hogy a belépőjegy bemutatóra szól. Az adott eseményre, programra belépni a megvásárolt belépőjegyhez meghatározott időkeretek között és feltételek mellett lehet.

 

4. A rendezvényre való beléptetésnél a Szolgáltató munkatársai annak adják ki a rendezvényen, programon való részvételre jogosító karszalagot/karórát, aki a kódot tartalmazó igazolással elsőként jelentkezik. Egy QR kód egyszer használható fel, az első felhasznált egyedi QR kód minősül eredeti jegynek.

 

5. A Szolgáltató az esetleges visszaélésekért nem vállal felelősséget.

 

IV. Biztonságos elektronikus fizetés

1. Az online jegyvásárlás elektronikus fizetés útján történik. Ebben az esetben a Szolgáltató szerződéses partnere (bank, fizetési szolgáltató) biztosítja a biztonságos fizetési felületet és határozza meg az online vásárlás menetét és a szükséges adatokat.

 

2. A bankkártyaelfogadó által kiadott Simple Pay online fizetési rendszer tájékoztatóját elérheti a SimplePay weboldalán: http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf. A fizetési folyamatban a Vevőnek el kell fogadnia a Simplepay Adattovábbítási nyilatkozatát is.

 

3. A kártyás fizetéshez a Vevő internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást.

 

4. Az elektronikus fizetés révén a Vevő kényelmesen és biztonságosan vásárolhat. A kiválasztott jegyek megrendelése után a Vevőt a Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetés feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják.

 

5. A bankkártyás fizetéssel kapcsolatos adatokról (kártyaszám, jelszó) a Szolgáltató nem kap értesítést, azokat csak a Bank éri el.

 

6. A Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki. Kérjük őrizze meg a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatokat, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. (tranzakció azonosító, engedélyszám)

 

7. Sikertelen tranzakció esetén a Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

 

8. A vásárolt jegy(ek) ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. A megrendelt jegy(ek)ről szóló visszaigazolást a Banktól kapott sikeres fizetési visszaigazolás után emailben küldjük el az Ön által megadott email címre. Hibás email cím rögzítéséből adódó károkért a Vevő felel.

 

9. A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

 

10. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne a weboldalra, a fizetés sikertelennek minősül. Figyeljen oda, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.

 

11. Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

 

12. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Elfogadott kártyák

 

A Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé. Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. Életkorra, országra vonatkozó korlátozás nincs.

 

A biztonságról

 

Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A fizetési rendszer rendelkezik egy 128 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A Vevő által használt böngészõ program az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

 

V. Felelősség

1. A Szolgáltató a Vevő által megadott adatoknak megfelelően felel a Szolgáltatás teljesítéséért. A Szolgáltató kizárja felelősségét az online jegyvásárlás során a Vevő által megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vevőtől.

 

2. A Szolgáltató és közreműködő partnerei törekednek a weboldal és a rendszer hibamentes és zavartalan működésére. Az Internet sajátosságaiból adódóan a weboldal folyamatos működése és elérése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Szükség esetén a Szolgáltató és jogosult a rendszer karbantartása céljából vagy egyéb biztonsági okokra tekintettel a weboldal, illetve egyes funkcióinak az elérhetőségét részlegesen vagy teljes mértékben szüneteltetni a Vevő mindennemű előzetes tájékoztatása vagy értesítése nélkül.

 

3. A Szolgáltató és közreműködő partnerei csak a neki(k) felróható jogellenes magatartással okozott károkért felelnek a Ptk. szabályai szerint. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a jegyvásárlással kapcsolatos tranzakció értékét. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, vagy harmadik személy szerződés-, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

 

VI. A Vásárlástól való elállás joga

1. A távollevők között kötött szerződéseket szabályozó 45/2014. (II.26.) kormányrendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól - értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdése szerint fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

2. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha az eseményre szóló belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az esemény elmaradása esetének kivételével). A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeit a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet tartalmazza.

 

3. Belépőjegyek visszaváltása

A Vevőknek visszajár a belépőjegy ára, ha az esemény elmarad, tehát nem kerül megrendezésre az előre meghirdetett időpontban, és később sem. A Vevő abban az esetben is visszakérheti a belépőjegy árát, ha az esemény olyan új időpontban kerül megrendezésre, ami a számára nem megfelelő. A Vevő akkor is visszakérheti a belépőjegy árát, ha a meghirdetett program helyett más program kerül megrendezésre, és azon nem kíván részt venni.

 

4. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az esemény esetleges meghiúsulása esetén a Vevőt tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Az esemény elmaradása esetén a belépőjegyek visszaváltásának folyamatát, módját, egyéb feltételeit a Szolgáltató határozza meg és annak megvalósulásáért is a Szolgáltató felel. A Szolgáltató a belépőjegyek visszaváltására, valamint vételárának visszatérítésére nem kötelezhető.

 

5. Az esemény elmaradásán kívül egyéb esetekben a jegyek visszaváltására nincs mód.

 

6. A Vevők egyéb körülményeik miatt is kérhetik a belépőjegyek visszaváltását, mely kérelem elfogadásáról a Szolgáltató jogosult dönteni Vevő egyedi kérelme alapján. Kérjük ilyen igénye esetén vegye fel a Szolgáltató ügyfélszolgálatával a kapcsolatot. A Szolgáltató a Vevő kérésére legkésőbb 4 munkanapon belül emailben visszajelez.

 

7. Háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, járvány, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen keletkezett veszteségért vagy kárért a felek nem felelnek, ha az a fenti események következtében állt elő. Amennyiben ezen körülmények miatt az esemény meghiúsul, a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti a Vevőket. A Szolgáltató saját döntése szerint később megrendezheti az elmaradt eseményt. A Vevők kártalanításáról a Szolgáltató dönt.

 

VII. Szerzői jogok

A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal, jegyértékesítési rendszer és annak bármely részlete, illetve az azon megjelenő tartalmak tekintetében. A weboldalon található tartalom teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

VIII. Panaszkezelés

1. A Szolgáltató és közreműködő partnerei törekednek a weboldal látogatóinak teljeskörű tájékoztatására.

 

2. Amennyiben a Vevőnek mégis valamilyen panasza van a weboldal használatával, online jegyvásárlással kapcsolatos szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató ügyfélszolgálatához e-maiben, vagy postai levél útján és telefonon közölheti.

 

3. Szóbeli panasz esetén a Szolgáltató a panaszt a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja és megteszi a szükséges lépéseket, illetve orvosolja. Amennyiben a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, annak egy másolati példányát megküldi a Vevőnek.

 

4. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató megvizsgálja és 30 napon belül írásban megküldi válaszát a Vevő részére. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, az álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát a Szolgáltató 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. A panasz leírásának tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, továbbá a panasz alapjául szolgáló tényék részletes és pontos leírását.

 

5. A fogyasztó fogyasztóvédelmi problémájának megoldása érdekében a következő intézményekhez fordulhat: fogyasztóvédelmi hatósághoz, békéltető testülethez, valamint határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az Európai Fogyasztói Központhoz.

 

6. A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból jár el.

 

A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon.

 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Vármegyei Kormányhivatal jár el.

 

A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 

Fogyasztói kifogás esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot szolgáltatóval emailben vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül!

 

7. Lehetőség van Békéltető Testülethez fordulni

 

A fogyasztó egyedi ügyét a Békéltető Testület kezeli, ilyen esetben a fogyasztóvédelmi hatóság átteszi a kérelmező ügyét a Békéltető Testülethez.

 

A Békéltető Testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése.

 

A fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A Szolgáltató együttműködését biztosítja a fogyasztói jogvitát kezelő békéltető testületi eljárásban.

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

 

További Békéltető Testületek elérhetősége:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

 

8. EU online vitarendezési platform (ODR)

 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet alapján az Európai Bizottság létrehozta az online vitarendezési platformot. A platform célja a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, gyors és hatékony bírósági eljáráson kívüli online rendezése.

 

Az online vitarendezési platform a https://ec.europa.eu/odr oldalon érhető el díjmentesen az Unió valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. A fogyasztó a panaszát elektronikusan nyújthatja be a platformon történő regisztrációt követően.

 

A hazai OVR kapcsolattartó pont elérhetőségei: Európai Fogyasztói Központ - Innovációs és Technológiai Minisztérium 1440 Budapest Pf. 1. e-mail: info@magyarefk.hu, odr@itm.gov.hu - telefon a 06-1-896-77-47.

 

IX. Szavatosság, jótállás

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében az értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.

 

A rendezvényen a résztvevők olyan termékeket és szolgáltatásokat is megvásárolhatnak, amelyeket nem a Szolgáltató, hanem más szerződéses partnerek biztosítanak. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik.

 

A szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. A hatályos fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok elérhetőek az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, illetve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.

 

X. Adatvédelem

Az Ön személyes adatainak védelme a Szolgáltató és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok kezelése során figyelemmel vagyunk az érvényben lévő Európai Uniós és magyar adatvédelmi előírásoknak.

 

A Vevő adatait a Szolgáltató elsősorban a jegyvásárlásra vonatkozó szerződés teljesítése céljából kezeli. A nem jegyértékesítési célú adatkezelésről az Adatkezelési tájékoztató ad tájékoztatást.

 

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. email kiszolgáló). Munkatársaink és partnereink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk. Részletes adatkezelési tájékoztatónkat itt éri el.

 

XI. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, mely módosítások a weboldalon történő közzététel napján lépnek hatályba. A programok megfelelő, meghirdetett feltételek szerinti lebonyolítása, a Szolgáltató kötelezettsége. A Szolgáltató fenntartja a jogot rendezvényei, programjai megváltoztatására, különösen a rendezvényen belül az egyes események időpontjának egyoldalú módosítását. A változással kapcsolatos információkat a Szolgáltató közzéteszi a weboldalon és/vagy a Facebook közösségi oldalán.

 

A Szolgáltató és a Jegyvásárló illetve Látogató vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A felek a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembevételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Ptk., az Ektv. valamint a 45/2014. kormányrendelet rendelkezései.